Ráj tonerů

Nabídka daňového poradenství

Ing. Luděk Palán poskytuje svým klientům tyto služby z oblasti daňového poradenství:

Zpracování daně z příjmů právnických osob

Daňové přiznání je zpracováváno na základě účetnictví. Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně všech příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.

Zpracování daně z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání je zpracováváno na základě účetnictví. Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakožto i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zpracování daně z přidané hodnoty

Zpracování spotřební daně

Zpracování daně silniční daně

Daňové přiznání je zpracováváno na základě velkého technického průkazu automobilu, u kterého je klient uživatelem zapsaným technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta. Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.

Zpracování daně z nemovitosti

Daňové přiznání je zpracováváno na základě listu vlastnictví a znaleckých posudků daných nemovitostí. Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti.

Zpracování daně dědické

Zpracování daně darovací

Zpracování daně z převodu nemovitosti

Zpracování odkladu do 30.6

Daňový odklad je výhodné využít, nemáte-li koncem března všechny doklady, zpracované účetnictví nebo vychází-li Vám velká daňová povinnost, je výhodné odložit termín pro podání daňového přiznání. Toho lze dosáhnout zplnomocněním daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání na finanční úřad.

Nabízíme Vám osobní konzultace Vašich problémů přímo u nás, v příjemném prostředí, jsme tu pro Vás každý všední den od 7 do 16 hodin.