Ráj tonerů

Daňový kalendář na únor

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 27
18 19 20 21 22 23 24
25 26 37 28 29    
11
spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007, mimo spotřební daně z lihu

15
daň z příjmů - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění

20
daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2008
spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007, pouze spotřební daň z lihu
spotřební daň - daňové přiznání za leden 2008
spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních technických benzinů za leden 2008, pokud vznikl nárok

29
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden