Ráj tonerů

Daňový kalendář na červen

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2
daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně, poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
daň z nemovitostí - splatnost celé daně, poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
spotřební daň - splatnost daně za duben 2008, mimo spotřební daně z lihu

9
daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

16
daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

20
spotřební daň - splatnost daně za duben 2008, pouze spotřební daň z lihu

24
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen

25
ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2008
spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních technických benzinů za květen, pokud vznikl nárok
spotřební daň - daňové přiznání za květen 2008

30
daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen