Ráj tonerů

Aktuální kurzy

EMU EUR 25,925
Švédsko SEK 2,566
Velká Británie GBP 29,873

Kdo je to daňový poradce?

V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Aby se člověk stal daňovým poradcem, musí nejprve složit kvalifikační zkoušky. Po jejich úspěšném absolvování, se stává členem Komory daňových poradců ČR. Nezbytnou podmínkou k provozování daňového poradenství je pojištění daňového poradce proti škodám, které by mohl svým chybným postupem klientovi způsobit.

Ing. Luděk Palán působí v oblasti daňového poradenství od roku 1990. Předmětem jeho činnosti je vedení účetnictví a daňové poradenství. Hlavním cílem je spokojenost zákazníků a snaha nabídnout jim co nejvyšší kvalitu odvedené práce a zároveň snaha, aby moje práce byla finančně přijatelná pro každého.

Spokojený zákazník je mým cílem a zároveň i největší chloubou!